Primăria Frata județul Cluj

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)


  30/01/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - Aprobarea planului de lucrari de interes local pe anul 2020

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - Aprobarea incheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - Aprobarea demararii procedurii pentru evaluarea unui teren in vederea vanzarii

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - cu privire la constatarea incetarii de drept prin demisie a mandatului de consilier local

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor comunei Frata, pe anul 2020

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - aprobarea deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare pe anul 2019

  30/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori