Primăria Frata județul Cluj

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)


  30/01/2020 7. Aprobarea planului de lucrari de interes local pe anul 2020

  30/01/2020 6. Aprobarea incheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

  30/01/2020 5. Aprobarea demararii procedurii pentru evaluarea unui teren in vederea vanzarii

  30/01/2020 3. cu privire la constatarea incetarii de drept prin demisie a mandatului de consilier local

  30/01/2020 4. Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor comunei Frata, pe anul 2020

  30/01/2020 2. aprobarea deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare pe anul 2019

  30/01/2020 1. aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori