Primăria Frata județul Cluj

Hotărârile Autorității Deliberative (2021)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
16/03/2021 12 insusirea si aprobarea propunerii de dezmembrare a imobilului inscris in Cartea Funciara nr. 50330 FRATA
16/02/2021 11 aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2020
19/01/2021 10 aprobare depunerea proiectului :ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE IT DE TIP TABLETE PENTRU UZ SCOLAR
19/01/2021 8 aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a valorii totale a proiectului: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN SAT FRATA
19/01/2021 9 aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a valorii totale a proiectului: modernixare drumuri de interes local in satul Soporu de Campie
19/01/2021 7 aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a valori9i totale pentru proiectul :INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA SOPORU DE CAMPIE
15/01/2021 6 aprobarea incheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare in comuna Frata , atribuit prin achizitie directa catre SC.STRICT PREST SRL. CLUJ NAPOCA
15/01/2021 5 actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Frata, pe anul 2021
15/01/2021 4 aprobarea deficitului bugetar la sectiunea de functionare buget venituri proprii pe anul 2020
15/01/2021 3 aprobarea deficitului bugetar la sectiunea de functionare pe anul 2020
15/01/2021 2 Aprobarea deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare pe anul 2020
15/01/2021 1 Utilizarea excedentului anilor anteriori