Primăria Frata județul Cluj

Dispozitia nr. 171 din 27 septembrie 2019 NUMIRE COMISIE SPECIALA PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVIAT